Informacja dla członków

    Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie  art. 91 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, w dniach od 3.04.2017 r. do 15.05.2017 r. przeprowadzona zostanie pełna lustracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie za lata 2014  –  2016.


Informacja dla mieszkańców

     W celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami zatrudnionymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie, Zarząd podjął decyzję o wyposażeniu pracowników Działu Technicznego oraz Działu Administracji Spółdzielni od 2017 roku w kamizelki odblaskowe z logo Spółdzielni oraz imienne identyfikatory.


     Na stronie pojawiła się nowa zakładka: „Informacje dla członków” w Radzie Nadzorczej w strefie dla Członków.


Uwaga !!!

     Informujemy, że począwszy od 1 października 2016 roku, udostępniona została platforma internetowa e-czynsze, za pomocą której, każdy mieszkaniec posiadający lokal w zasobach Spółdzielni może sprawdzić stan swoich zobowiązań ( saldo, naliczania, wpłaty, odczyty itp. ). Więcej informacji w zakładce e-czynsze górnego menu.


 

Os. Oświecenia 45,   31-636 Kraków
tel. 12 647 07 08
fax 12 642 51 21
Nr KRS 0000052511
e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl
www: www.oswiecenia.pl