Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni, Zastępcę Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacyjnych