Specjalista ds. Kadrowych i Socjalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych i Socjalnych

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki i wymagania:

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów Prawa Pracy, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w zakresie dotyczącym osób fizycznych
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowych i socjalnych, rozliczeń zwolnień lekarskich i urlopów,
 • dobra znajomość przepisów z zakresu czasu pracy,
 • znajomość obsługi programu SoftHard (lub innego programu kadrowo-płacowego),
 • znajomość obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietu Office,
 • znajomość zasad przestrzegania ochrony danych osobowych,
 • samodzielność odpowiedzialność, rzetelność,
 • zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • niekaralność,

Zadania osoby zatrudnionej:

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • sporządzenie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy,
 • sporządzanie z sprawozdań do GUS oraz do ZUS,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego w programie SoftHard,
 • współpraca z jednostkami ZUS i BHP,
 • bieżące wsparcie pracowników Spółdzielni w zakresie dokumentacji i spraw kadrowych, w tym zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
 • sporządzanie zaświadczeń pracowniczych,
 • kontrola terminów badań i szkoleń,
 • obsługa ZFŚS,
 • przygotowanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników i członków ich rodzin w systemie Płatnik.

Zgłaszanie kandydatów:

 • ofertę należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 800 – 1500, w piątki w godz. 800 – 1300 lub przesłać na adres:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków.