Ogłoszenie o pracy dla Inspektora Nadzoru ds. Budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

 Zakres obowiązków :

Praca na stanowisku polega między innymi na:

kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków ,

prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,

opracowaniu planów rzeczowo-finansowych,

sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do przetargów, udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów,

sporządzaniu umów na roboty budowlane,

nadzorze nad pozwoleniami na budowę,

odbiorach robót,

kontroli kosztorysów i wykonania robót,

egzekwowaniu usuwania usterek od wykonawców,

współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

Wykształcenie techniczne

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB

Doświadczenie na podobnym stanowisku

Komunikatywność

Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Uczciwość i odpowiedzialność

Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni

Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 22.07.2019.

 

Dokumenty

pdf
Pobierz

Zgoda Kandydata do pracy

Rozmiar : 717.42 kb