KONSERWATOR, MONTER wod. kan. gaz. c.o. SPAWACZ, kierowca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:

KONSERWATOR, MONTER wod.kan.gaz.c.o. – SPAWACZ, kierowca samochodu służbowego

.

 

Zakres obowiązków :

Praca na stanowisku polega między innymi na terminowym dokonywaniu napraw, usuwaniu usterek i awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w zasobach SM, czyszczeniu czyszczaków na instalacji opadowej, dokonywaniu odczytów zużycia wody i centralnego ogrzewania w budynkach SM, zgłaszaniu zauważonych usterek i nieprawidłowości w instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.  Do zadań pracownika należy także spawanie. Pracownik pobiera i zadaje materiały i narzędzia do magazynu, wypełnia karty pracy, kieruje samochodem służbowym i dba o powierzony pojazd pod względem technicznym i utrzymania w czystości.  Pracownik pełnieni również dyżury domowe zgodnie z ustalonym harmonogramem i przystępuje do usuwania awarii w trakcie pełnionego dyżuru.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie na podobnym stanowisku

Uprawnienia spawacza

Uprawnienia instalatora wod-kan-gaz-c.o.

Doświadczenie w zakresie prac wykończeniowych

Uczciwość i odpowiedzialność

Terminowość

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

 

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

 

 

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)