Specjalista ds. rozliczeniowych i zaopatrzenia

Specjalista ds. techniczno-rozliczeniowych i zaopatrzenia

 

Zakres obowiązków :

Paca na stanowisku polega między innymi na:

wystawianiu zleceń dla konserwatorów,

kontroli i rozliczaniu z wykonywanych robót oraz pobranych materiałów,

przyjmowaniu zgłoszeń robót,

całokształt prac związanych z dokonywaniem zakupów i zaopatrzenia dla Spółdzielni,

rozliczanie pobranych zaliczek materiałowych,

kierowanie samochodem służbowym i dbanie o powierzony pojazd pod względem technicznym, rozliczaniem zużytego paliwa

przestrzeganie terminów usług technicznych w samochodach będących w posiadaniu Spółdzielni

Oczekiwania wobec kandydata:

Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie na podobnym stanowisku

Uprzejmość i zorientowanie na klienta

Komunikatywność

Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Uczciwość i odpowiedzialność

Mile widziana znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni

Mile widziana znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do 20.02.2020

 

 

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)