Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

PRZEWODNICZĄCY-CZECHOWSKI Stanisław
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO-ZAJĄC Wiesław
SEKRETARZ-NOWAK Grażyna
CZŁONEK-BUCZYŃSKI Jerzy
CZŁONEK-BYSTROWSKI Mieczysław
CZŁONEK-KIEĆ Zbigniew
CZŁONEK-JACHYMCZAK Tadeusz
CZŁONEK-MIDERA Andrzej
CZŁONEK-NOWAK Dorota
CZŁONEK-WINKLER Agata

 

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnią dyżury w pierwszą roboczą środę każdego miesiąca w godz. 1500 do 1700 w siedzibie Spółdzielni – os. Oświecenia 45 pok. 21.

 

Komisja Rewizyjna
PRZEWODNICZĄCY-NOWAK Grażyna
CZŁONEK-ZAJĄC Wiesław
CZŁONEK-BYSTROWSKI Mieczysław
CZŁONEK-CZECHOWSKI Stanisław
CZŁONEK-NOWAK Dorota

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
PRZEWODNICZĄCY-BUCZYŃSKI Jerzy
CZŁONEK-BYSTROWSKI Mieczysław
CZŁONEK-JACHYMCZAK Tadeusz
CZŁONEK-MIDERA Andrzej

 

Komisja Społeczno – Pojednawcza
PRZEWODNICZĄCY-KIEĆ Zbigniew
CZŁONEK-WINKLER Agata
CZŁONEK-