Aktualności

Wyłączenie centralnego ogrzewania

Radiowy odczyt zużycia wody

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni – szczegółowe informacje

Komunikat dotyczący koszenia trawy

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni

Praca Spółdzielni w dniach 9-10.04.2020

Komunikat dotyczący przeprowadzanych kontroli szczelności instalacji gazowych

Wznowienie okresowych przeglądów szczelności instalacji gazowych

Dyżur Rady Nadzorczej w maju – komunikat

Harcerze pomagają osobom potrzebującym w trakcie pandemii

Komunikat – zakrywajmy usta i nos w miejscach publicznych

Odpowiedź na Wniosek Spółdzielni do Prezydenta m. Krakowa o wycofanie projektu uchwały RMK dot. opłat opłat za śmieci

Od 1 kwietnia należy dokonywać wszelkich opłat na rzecz Spółdzielni przelewem (wznowienie odsetek za brak wpłaty)

Dyżur Rady Nadzorczej w kwietniu – komunikat

Od 27 marca do odwołania SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Dezynfekcja części wspólnych w budynkach

W dniach 16 – 27 marca SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Korespondencja dostarczana do indywidualnych skrzynek pocztowych

KORONAWIRUS – telefoniczne załatwianie spraw ze Spółdzielnią Mieszkaniową OŚWIECENIA w Krakowie

WNIOSEK SM OŚWIECENIA DO PREZYDENTA M. KRAKOWA o wycofanie projektu uchwały RMK dot. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYSTĄPIENIE Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych DO RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie odstąpienia od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komunikat ! – trwają konsultacje społeczne dot. przyjęcia stawki za odbiór odpadów przez Radę Miasta Krakowa

Konkurs: “Kraków bez barier” 2019

HARMONOGRAM 2020 – przegląd szczelności instalacji gazowej

Książeczki opłat 2020 rok

PACZKOMATY WIELKOGABARYTOWE (nowoczesne rozwiązanie przyszłościowe) i BANERY REKLAMOWE w miejscach widokowych