Odpady wielkogabarytowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” informuje, że odpady wielkogabarytowe na podstawie otrzymanego harmonogramu z MPO będą wywożone:

w każdy I i III piątek miesiąca

Prosimy o wynoszenie i umieszczanie zbędnych rzeczy przy komorach zsypowych lub obok altan śmietnikowych w dzień poprzedzający wywóz, czyli czwartek.

Ponadto informujemy, że wywóz odpadów wielkogabarytowych w innym terminie niż w/w odbywa się odpłatnie i obciąża daną nieruchomość.