Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Przewodniczący-Dawid Szczepański
Zastępca Przewodniczącego-Lucyna Marcjanowicz
Sekretarz-Krzysztof Jarecki
Członek-Andrzej Filipowicz
Członek-Eugeniusz Hlek
Członek-Leszek Kwiecień
Członek-Kazimierz Kozłowski
Członek-Arkadiusz Pietryka
Członek-Anna Przybylska
Członek-Jerzy Zboch
Komisja Rewizyjna
PRZEWODNICZĄCY-KOZŁOWSKI Kazimierz
CZŁONEK-HLEK Eugeniusz
CZŁONEK-FILIPOWICZ Andrzej
CZŁONEK-MARCJANOWICZ Lucyna
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
PRZEWODNICZĄCY-KWIECIEŃ Leszek
CZŁONEK-PIETRYKA Arkadiusz
CZŁONEK-FILIPOWICZ Andrzej
CZŁONEK-JARECKI Krzysztof
CZŁONEK-KOZŁOWSKI Kazimierz
Komisja Społeczno – Pojednawcza
PRZEWODNICZĄCY-PIETRYKA Arkadiusz
CZŁONEK-PRZYBYLSKA Anna
CZŁONEK-ZBOCH Jerzy
CZŁONEK-SZCZEPAŃSKI Dawid

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach 1500 – 1700 osiedle Oświecenia 45, pokój 21.