Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Przewodniczący-Dawid Szczepański
Zastępca Przewodniczącego-Arkadiusz Pietryka
Sekretarz-Krzysztof Jarecki
Członek-Andrzej Filipowicz
Członek-Zbigniew Gałka
Członek-Eugeniusz Hlek
Członek-Kazimierz Kozłowski
Członek-Leszek Kwiecień
Członek-Anna Przybylska
Członek-Jerzy Zboch
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący-Kozłowski Kazimierz
Członek-Filipowicz Andrzej
Członek-Hlek Eugeniusz
CzłonekPrzybylska Anna
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Przewodniczący-Kwiecień Leszek
Członek-Filipowicz Andrzej
Członek-Gałka Zbigniew
Członek-Jarecki Krzysztof
Członek-Kozłowski Kazimierz
CzłonekZboch Jerzy
Komisja Społeczno – Pojednawcza
Przewodniczący-Pietryka Arkadiusz
Członek-Szczepański Dawid
Członek-Przybylska Anna
Członek-Zboch Jerzy

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach 1500 – 1700 osiedle Oświecenia 45, pokój 21.