Wszystkie aktualności

Aktualności

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – nowe prawo o ruchu drogowym

Informacja o zmianie ceny ciepła od MPEC

Informacja dotycząca realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia – II Etap realizacji

Rozpoczynamy drugie koszenie

4 czerwca Spółdzielnia będzie nieczynna

Gniazdo ptaków w elewacji budynku

Kino pod Chmurką – trwa głosowanie na filmy

Rozpoczęcie kolejnych prac związanych z doprowadzeniem sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie w ramach II Etapu prac

Zmiana cen wody

Zakończenie sezonu grzewczego

Walne Zgromadzenie

Rozpoczynamy pierwsze koszenie

4 maja Spółdzielnia będzie nieczynna

Zmiany w Statucie Spółdzielni

Kolejne 3 bloki po termomodernizacji

UMK: finansowe wsparcie osób w trudnej sytuacji

Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa na wniosek o wykonanie ekranów akustycznych

Rozliczenie zużycia wody za 2020 rok

Praca Spółdzielni w Wielki Piątek

Narodowy Spis Powszechny Ludności

Usuńmy wraki samochodów

Ponowna prośba o modernizację sieci wodociągowej w związku z licznymi awariami

Wykonanie ekranów akustycznych

Dokumenty przetargowe dostępne w sytemie e-czynsze

Zmiany w przeglądach corocznej kontroli stanu technicznego obiektów ze względu na restrykcje

Zmiany w okresowych przeglądach instalacji gazowej w roku 2021 ze względu na restrykcje

Pismo w sprawie zablokowania planu budowy wyjazdu na ul. Bohomolca

Blokady parkingowe przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia

Informacja o zmianie ceny na zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania i ceny nośnika ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskie sieci cieplnej

Rozliczenie różnicy wody zimnej za 2018 rok

Informacja w sprawie orzeczenia Sądu z 5.02.2021r.

Awaria połączeń telefonicznych

1% dla osoby niepełnosprawnej

Harmonogram kontroli gazowych w 2021 roku

Zmiana taryf dla ciepła MPEC

Protokół lustracji za lata 2017 – 2019

Dlaczego warto zamknąć zsypy?

Harmonogram odbioru drzewek świątecznych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2021 r.

Odczyty wody drogą radiową

Praca Spółdzielni w dniach 23-24.12.20 r.

Zmiana logowania do Strefy Mieszkańca

Informacja odnośnie wycinki drzew (grudzień 2020 – styczeń 2021)

Ulga w opłacie za śmieci z Kartą Dużej Rodziny

Ponowne otwarcie kasy

Realizacja zdjęć do serialu

Kradzież sprzętu firmy wykonującej koszenie

Wstrzymane dyżury stacjonarne Rady Nadzorczej

Awaria oświetlenia

Ostatnie koszenie terenów zielonych

Informacja dla osób z Kartą Dużej Rodziny – ulgi w opłacie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 15.10 Spółdzielnia będzie pracować bez przyjmowania stron, a kasa będzie zamknięta

Komunikat – zakrywajmy usta i nos w miejscach publicznych

Ciepła Woda bez piecyka

Harmonogram rozpoczęcia ogrzewania w sezonie grzewczym 2020/2021

Rezygnacja z książeczek opłat

Zaktualizowany harmonogram realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia

Przedłużenie kadencji Rad Mieszkańców Nieruchomości

Zasady dokarmiania ptaków – nowe tablice informacyjne pojawią się na osiedlach

Komunikat o terminie zakończenia prac na instalacji C.O. w lokalach

Rozpoczynamy trzecie koszenie

Aktualne numery telefonów pogotowia awaryjnego

W dniu 17.08.2020 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” będzie nieczynna

Wystąpienie z wnioskiem o usunięcie suchego drzewa na os. Oświecenia 23

Mniej komarów dzięki budkom dla ptaków 

Nowe dane kontaktowe do pogotowia awaryjnego

Nowy harmonogram otwarcia kas

Informacja dotycząca realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia

MPEC – zmiana stawki wykorzystania gorącej wody

Dyżury Rady Nadzorczej zostaną przywrócone od 1 sierpnia

Walne Zgromadzenie 2020

Zdalny odczyt podzielników oraz ciepłomierzy radiowych

Rozpoczynamy drugie koszenie

Wydzielenie miejsc parkingowych pod prace związane z C.W.U.

Prace związane z wykonaniem sieci wysokiego parametru

Otwarcie kolejnych placyków zabaw

III termin kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych

Od 15 czerwca zmiana organizacji pracy Spółdzielni

12 czerwca Spółdzielnia będzie nieczynna

Otwarcie pierwszych placyków zabaw

Informacja dotycząca sezonu grzewczego

Wyłączenie centralnego ogrzewania

Radiowy odczyt zużycia wody

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni – szczegółowe informacje

Komunikat dotyczący koszenia trawy

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni

Praca Spółdzielni w dniach 9-10.04.2020

Komunikat dotyczący przeprowadzanych kontroli szczelności instalacji gazowych

Wznowienie okresowych przeglądów szczelności instalacji gazowych

Dyżur Rady Nadzorczej w maju – komunikat

Harcerze pomagają osobom potrzebującym w trakcie pandemii

Komunikat – zakrywajmy usta i nos w miejscach publicznych

Odpowiedź na Wniosek Spółdzielni do Prezydenta m. Krakowa o wycofanie projektu uchwały RMK dot. opłat opłat za śmieci

Od 1 kwietnia należy dokonywać wszelkich opłat na rzecz Spółdzielni przelewem (wznowienie odsetek za brak wpłaty)

Dyżur Rady Nadzorczej w kwietniu – komunikat

Od 27 marca do odwołania SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Dezynfekcja części wspólnych w budynkach

W dniach 16 – 27 marca SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Korespondencja dostarczana do indywidualnych skrzynek pocztowych

KORONAWIRUS – telefoniczne załatwianie spraw ze Spółdzielnią Mieszkaniową OŚWIECENIA w Krakowie

WNIOSEK SM OŚWIECENIA DO PREZYDENTA M. KRAKOWA o wycofanie projektu uchwały RMK dot. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYSTĄPIENIE Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych DO RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie odstąpienia od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komunikat ! – trwają konsultacje społeczne dot. przyjęcia stawki za odbiór odpadów przez Radę Miasta Krakowa

Konkurs: “Kraków bez barier” 2019

HARMONOGRAM 2020 – przegląd szczelności instalacji gazowej

Książeczki opłat 2020 rok

PACZKOMATY WIELKOGABARYTOWE (nowoczesne rozwiązanie przyszłościowe) i BANERY REKLAMOWE w miejscach widokowych