AktualnościW dniu 17.08.2020 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” będzie nieczynna

Wystąpienie z wnioskiem o usunięcie suchego drzewa na os. Oświecenia 23

Mniej komarów dzięki budkom dla ptaków 

Nowe dane kontaktowe do pogotowia awaryjnego

Nowy harmonogram otwarcia kas

Informacja dotycząca realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia

MPEC – zmiana stawki wykorzystania gorącej wody

Dyżury Rady Nadzorczej zostaną przywrócone od 1 sierpnia

Walne Zgromadzenie 2020

Zdalny odczyt podzielników oraz ciepłomierzy radiowych

Rozpoczynamy drugie koszenie

Wydzielenie miejsc parkingowych pod prace związane z C.W.U.

Prace związane z wykonaniem sieci wysokiego parametru

Otwarcie kolejnych placyków zabaw

III termin kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych

Od 15 czerwca zmiana organizacji pracy Spółdzielni

12 czerwca Spółdzielnia będzie nieczynna

Otwarcie pierwszych placyków zabaw

Informacja dotycząca sezonu grzewczego

Wyłączenie centralnego ogrzewania

Radiowy odczyt zużycia wody

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni – szczegółowe informacje

Komunikat dotyczący koszenia trawy

Ponowne otwarcie kasy Spółdzielni

Praca Spółdzielni w dniach 9-10.04.2020

Komunikat dotyczący przeprowadzanych kontroli szczelności instalacji gazowych

Wznowienie okresowych przeglądów szczelności instalacji gazowych

Dyżur Rady Nadzorczej w maju – komunikat

Harcerze pomagają osobom potrzebującym w trakcie pandemii

Komunikat – zakrywajmy usta i nos w miejscach publicznych

Odpowiedź na Wniosek Spółdzielni do Prezydenta m. Krakowa o wycofanie projektu uchwały RMK dot. opłat opłat za śmieci

Od 1 kwietnia należy dokonywać wszelkich opłat na rzecz Spółdzielni przelewem (wznowienie odsetek za brak wpłaty)

Dyżur Rady Nadzorczej w kwietniu – komunikat

Od 27 marca do odwołania SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Dezynfekcja części wspólnych w budynkach

W dniach 16 – 27 marca SM “Oświecenia” będzie pracować bez przyjmowania stron

Korespondencja dostarczana do indywidualnych skrzynek pocztowych

KORONAWIRUS – telefoniczne załatwianie spraw ze Spółdzielnią Mieszkaniową OŚWIECENIA w Krakowie

WNIOSEK SM OŚWIECENIA DO PREZYDENTA M. KRAKOWA o wycofanie projektu uchwały RMK dot. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYSTĄPIENIE Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych DO RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie odstąpienia od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komunikat ! – trwają konsultacje społeczne dot. przyjęcia stawki za odbiór odpadów przez Radę Miasta Krakowa

Konkurs: “Kraków bez barier” 2019

HARMONOGRAM 2020 – przegląd szczelności instalacji gazowej

Książeczki opłat 2020 rok

PACZKOMATY WIELKOGABARYTOWE (nowoczesne rozwiązanie przyszłościowe) i BANERY REKLAMOWE w miejscach widokowych