Najem miejsca utwardzonego nr 5 na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Adres: zespół garaży Enklawa A Termin składania ofert: 25.04.2024 r. do godz. 11°° - członkowie SM „Oświecenia” w Krakowiedo godz. 12°° - osoby nie będące członkami Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia...