O nas

O nas

Nasza Spółdzielnia została powołana w dniu 24 czerwca 1982 roku i nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie. Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000052511.

    Jest zrzeszeniem członków mieszkających w zasobach Spółdzielni na rzecz których, świadczy usługi w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jest to podstawowa działalność Spółdzielni. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni jest Rada Nadzorcza. Działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej kieruje trzyosobowy Zarząd.

  Osiedle Oświecenia zlokalizowane jest w szczególnie atrakcyjnym rejonie Krakowa, na granicy dzielnic Śródmieścia i Nowej Huty, w sąsiedztwie obszaru strategicznego Olsza II
( C.H. “Krokus”, Park Wodny, OBI, Multikino ), posiada dogodne połączenia komunikacyjne z wszystkimi rejonami Krakowa ( w odległości 3 km od centrum Krakowa ).

Usytuowanie osiedla na Wzgórzach Mistrzejowickich podnosi walory klimatyczne i widokowe
( z panoramicznym widokiem na Kraków z Tatrami w tle ).

    Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną od początku jej istnienia tj. od 1982 roku. Początkowo działalność ta polegała na przejęciu do realizacji dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w osiedlu 2-go Pułku Lotniczego i jednego budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kobierzyńskiej. Jednocześnie Spółdzielnia prowadziła przygotowanie do realizacji kolejnych inwestycji, finansowanych z kredytów bankowych.
Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym budownictwa mieszkaniowego (także największym w Krakowie w tym okresie) zrealizowanym przez Spółdzielnię w latach 1987 – 1990 było osiedle pn. Mistrzejowice Zachód I etap (obecnie os. Oświecenia), obejmujące 30 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, lokalami handlowymi, placami zabaw, szkołą podstawową i gimnazjum, a także własną siecią telewizji kablowej.
Równolegle z kompleksową budową osiedla pn. Mistrzejowice Zachód, Spółdzielnia realizowała szereg budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w różnych rejonach miasta Krakowa: na os. Mistrzejowice – 7 budynków, na os. Bohaterów Września – 4 budynki, na os. Ruczaj – 2 budynki, po jednym budynku na os. Piastów, os. Kazimierzowskim i os. II Pułku Lotniczego.

    W 1990 roku Spółdzielnia przystąpiła do realizacji II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą os. Mistrzejowice Zachód i do końca 1991 r. wykonano 8 budynków mieszkalnych. W 1992 roku Spółdzielnia rozpoczęła sprzedaż mieszkań na wolnym rynku, przy czym pełne koszty realizacji mieszkań ponosili przyszli lokatorzy mieszkań. Wraz ze zmianą zasad finansowania budownictwa mieszkaniowego nastąpiła zmiana technologii wykonawstwa z wielkopłytowego na tradycyjną. W systemie finansowania inwestycji ze środków własnych przyszłych lokatorów zostało zrealizowane w latach 1993-2002, ponad 800 mieszkań w 11 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym dwa pierwsze budynki wykonano w technologii wielkopłytowej, a pozostałe w technologii tradycyjnej.

   Aktualnie Spółdzielnia posiada 4 205 lokali mieszkalnych o powierzchni około 250 000  m2 , 96 lokali użytkowych o powierzchni 9 200 m2, 114 garaży wolnostojących o powierzchni 2 150 m.  W naszej Spółdzielni zamieszkuje prawie 11 000 osób.