O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie

Nasza Spółdzielnia została powołana w dniu 24 czerwca 1982 roku i nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie.

Jest zrzeszeniem członków mieszkających w zasobach Spółdzielni na rzecz których, świadczy usługi w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jest to podstawowa działalność Spółdzielni. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni jest Rada Nadzorcza. Działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej kieruje trzyosobowy Zarząd.

Osiedle Oświecenia zlokalizowane jest w szczególnie atrakcyjnym rejonie Krakowa, w Mistrzejowicach,, na granicy dzielnic Śródmieścia i Nowej Huty. W sąsiedztwie znajduje się obszar strategiczny Olsza II (C.H. “Krokus”, Park Wodny, OBI, Multikino, Centrum Serenada).

Posiada dogodne połączenia komunikacyjne z wszystkimi rejonami Krakowa (w odległości 3 km od centrum Krakowa).

Usytuowanie osiedla na Wzgórzach Mistrzejowickich podnosi walory klimatyczne i widokowe (z panoramicznym widokiem na Kraków z Tatrami w tle).

Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną od początku jej istnienia, czyli od 1982 roku. Początkowo działalność ta polegała na przejęciu do realizacji dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w osiedlu 2-go Pułku Lotniczego i jednego budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kobierzyńskiej. Jednocześnie Spółdzielnia prowadziła przygotowanie do realizacji kolejnych inwestycji, finansowanych z kredytów bankowych.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym budownictwa mieszkaniowego (także największym w Krakowie w tym okresie) zrealizowanym przez Spółdzielnię w latach 1987 – 1990 było osiedle pn. Mistrzejowice Zachód I etap (obecnie os. Oświecenia), obejmujące 30 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, lokalami handlowymi, placami zabaw, szkołą podstawową i gimnazjum, a także własną siecią telewizji kablowej.

Równolegle z kompleksową budową osiedla pn. Mistrzejowice Zachód, Spółdzielnia realizowała szereg budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w różnych rejonach miasta Krakowa: na os. Mistrzejowice – 7 budynków, na os. Bohaterów Września – 4 budynki, na os. Ruczaj – 2 budynki, po jednym budynku na os. Piastów, os. Kazimierzowskim i os. II Pułku Lotniczego.

W 1990 roku Spółdzielnia przystąpiła do realizacji II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą os. Mistrzejowice Zachód i do końca 1991 r. wykonano 8 budynków mieszkalnych. W 1992 roku Spółdzielnia rozpoczęła sprzedaż mieszkań na wolnym rynku, przy czym pełne koszty realizacji mieszkań ponosili przyszli lokatorzy mieszkań. Wraz ze zmianą zasad finansowania budownictwa mieszkaniowego nastąpiła zmiana technologii wykonawstwa z wielkopłytowego na tradycyjną. W systemie finansowania inwestycji ze środków własnych przyszłych lokatorów zostało zrealizowane w latach 1993-2002 ponad 800 mieszkań w 11 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym dwa pierwsze budynki wykonano w technologii wielkopłytowej, a pozostałe w technologii tradycyjnej.

Aktualnie Spółdzielnia posiada 4 205 lokali mieszkalnych o powierzchni około 250 000  m2, 96 lokali użytkowych o powierzchni 9 200 m2 oraz 114 garaży wolnostojących o powierzchni 2 150 m2.  W naszej Spółdzielni zamieszkuje prawie 11 000 osób.

Wizja

Spółdzielnia jest wiarygodną i przyjazną, sprawnie zarządzaną instytucją będącą współwłasnością jej członków, która w sposób ciągły podnosi standardy obsługi mieszkańców i spełnia ich oczekiwania.Realizuje przyjętą strategię rozwoju i działania w zakresie utrzymania poziomu technicznego istniejącej substancji mieszkaniowej i gruntowej. Mając na uwadze oczekiwania spółdzielców, współwłaścicieli spółdzielni, uwzględnia ciągłą optymalizację kosztów oraz maksymalizację przychodów, a także podejmuje innowacyjne działania w obszarze efektywności energetycznej.Buduje więzi społeczne i poczucie korzyści ze wspólnego działania i wspólnych przedsięwzięć, z przynależności do Spółdzielni, wraz ze świadomym wyborem tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.Konsekwentnie inwestuje w wiedzę i rozwój oraz działa w sposób przejrzysty i transparentny w duchu dialogu społecznego, zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami wewnętrznymi

Misja

Spółdzielnia dąży do zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców, współwłaścicieli Spółdzielni rozumiejących, że poprzez wspólne działanie i rezygnację z doraźnych indywidualnych korzyści, pożytki i profity dla każdego jej członka są o wiele większe, niżby realizowali założone cele z osobna.Niezależnie od tego Spółdzielnia kieruje się zasadą „Klient Nasz Pan”, gdzie w sposób ciągły doskonali poziom realizowanej działalności operacyjnej oraz efektywność ekonomiczną.