Os. Oświecenia 45,   31-636 Kraków
tel. 12 647 07 08
fax 12 642 51 21
Nr KRS 0000052511
e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl
www: www.oswiecenia.pl

Informacja o możliwości złożenia rezygnacji z otrzymywania książeczek opłat

->Pełna treść ogłoszenia


Informacja o odwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.09.2017 r.

–>Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenie w dziale dla Członków Spółdzielni


Informacja dla mieszkańców

     W celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami zatrudnionymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie, Zarząd podjął decyzję o wyposażeniu pracowników Działu Technicznego oraz Działu Administracji Spółdzielni od 2017 roku w kamizelki odblaskowe z logo Spółdzielni oraz imienne identyfikatory.


     Na stronie pojawiła się nowa zakładka: „Informacje dla członków” w Radzie Nadzorczej w strefie dla Członków.


Uwaga !!!

     Informujemy, że począwszy od 1 października 2016 roku, udostępniona została platforma internetowa e-czynsze, za pomocą której, każdy mieszkaniec posiadający lokal w zasobach Spółdzielni może sprawdzić stan swoich zobowiązań ( saldo, naliczania, wpłaty, odczyty itp. ). Więcej informacji w zakładce e-czynsze górnego menu.