Strona Główna

>> Walne Zgromadzenie 2020 <<
aktualne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

AKTUALNOŚCI

Informacja w sprawie orzeczenia Sądu z 5.02.2021r.

Zważywszy na pojawiające się w przestrzeni publicznej dezinformacje dotyczące orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 lutego 2021 r. a które mogą mieć negatywne oddziaływanie na wizerunek Spółdzielni i jej organów, Spółdzielnia poniżej publikuje informację do mieszkańców w sprawie wydanego orzeczenia Sądu (sygn. akt IACa 607/19). Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

0 komentarzy

Awaria połączeń telefonicznych

Szanowni Mieszkańcy, nastąpiła awaria połączeń telefonicznych, dlatego nasze numery są chwilowo nieczynne. Nasz dostawca UPC pracuje nad naprawą awarii. Przepraszamy za sytuacje i prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

0 komentarzy

1% dla osoby niepełnosprawnej

Warto pomagać potrzebującym, dlatego zachęcamy do przekazania 1% podatku niepełnosprawnej osoby, która poprosiła nas o pomoc. Tą osobą jest Dawid, który uległ ciężkiemu wypadkowi, w którym doznał urazu rdzenia kręgowego oraz musiał mieć amputowaną lewą rękę. Podatek można przekazać przez Fundację Avalon. https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/dawid_kura_1095.html

0 komentarzy

Harmonogram kontroli gazowych w 2021 roku

Poniżej znajduje się harmonogram kontroli gazowych, które zostaną przeprowadzone w 2021 roku.

0 komentarzy

Zmiana taryf dla ciepła MPEC

0 komentarzy

Protokół lustracji za lata 2017 – 2019

Szanowni Państwo, na podstronie “Lustracja” znajdującej się na naszej stronie internetowej, mogą Państwo znaleźć protokół lustracji za lata 2017 – 2019 Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświecenia” w Krakowie. Dostęp do zakładki mają tylko członkowie naszej Spółdzielni.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wynikami lustracji. Jeśli aktualnie nie posiadają Państwo dostępu do strony, prosimy zgłosić się z […]

0 komentarzy

Dlaczego warto zamknąć zsypy?

Na to pytanie możemy odpowiedzieć przez pryzmat nowych zasad gospodarowania odpadami, które mówią m.in. o tym, że jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli „śmieci”. W przypadku budynków wysokich leje zsypowe służą wyłącznie do transportu odpadów gromadzonych w pojemniku szarym lub czarnym. Pozostałe wysegregowane odpady przeznaczone do pojemnika żółtego, niebieskiego, zielonego i BIO winny […]

0 komentarzy


POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI