Informujemy, że w zakładce —> Walne Zgromadzenie/2019 umieszczony został projekt statutu Spółdzielni.

 

Os. Oświecenia 45,   31-636 Kraków
tel. 12 647 07 08
fax 12 642 51 21
Nr KRS 0000052511
e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl
www: www.oswiecenia.pl