Strona głównaAktualnościInstalacja infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej na dachu budynku Oświecenia 9

Instalacja infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej na dachu budynku Oświecenia 9

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się pytania oraz wątpliwości niektórych Mieszkańców os. Oświecenia w Krakowie dotyczące zasadności instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej na dachu budynku Oświecenia 9, poniżej znajdziecie Państwo obszerne informacje dotyczące tego zagadnienia. W celu zapewnienia pełnej transparentności w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni zostały zamieszczone skany zawartych umów wynajmu części dachu oraz części lokalu użytkowego Spółdzielni.  

Z Wyrazami Uszanowania,
Adam Pławecki, Prezes Zarządu.

https://nafalinauki.pl/czy-mieszkanie-w-poblizu-masztu-telefonii-komorkowej-szkodzi-zdrowiu/

https://dziennikpolski24.pl/promieniowanie-elektromagnetyczne-w-krakowie-i-malopolsce-od-dzis-kazdy-moze-latwo-sprawdzic-poziom-natezenia-pem-w-swojej/ar/c14-15720034

https://www.si2pem.gov.pl/

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się pytania oraz wątpliwości niektórych Mieszkańców os. Oświecenia dotyczące zasadności instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej na dachu budynku Oświecenia 9, uprzejmie informujemy, co następuje:

 1. Instalacja została zamontowana na podstawie umowy zawartej dnia 18.01.2021 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Oświecenia”
  w Krakowie a Spółką P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nazwa handlowa: PLAY, tak też zwana dalej). Nadmieniamy, że montaż instalacji antenowej został przeprowadzony w dniu 08.06.2021 r. i był poprzedzony konsultacjami z Radą Mieszkańców Nieruchomości oraz informacją skierowaną do wszystkich mieszkańców budynku Oświecenia 9 (pismo nr 700/2021 z dnia 19.02.2021 r.);
 1. Zakres wykonanej infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje anteny nadawczo-odbiorcze na dachu budynku oraz szafy technologiczne, kable światłowodowe, wraz z źródłem zasilania w energię elektryczną, zlokalizowane w lokalu użytkowym Spółdzielni. Instalacja jest już zintegrowana oraz wykonano pomiary pól elektromagnetycznych (zwane w dalszej części pomiarami PEM). Uruchomienie instalacji planowane jest na koniec sierpnia 2021r.
 1. Najemca we własnym zakresie ubezpieczy urządzenia i instalacje telekomunikacyjne od wszelkich zdarzeń losowych (ubezpieczenie OC);
 1. Zainstalowane urządzenia będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 r., poz. 2448), w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 12191). Szczegółowe parametry stacji bazowej zostały opisane w dokumencie pt. „Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku”;
 1. Urządzenia o podobnych i większych parametrach są obecnie powszechnie instalowane na dachach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, szpitali, szkół, instytucji publicznych a nawet kościołów. UWAGA! Żadna instytucja publiczna, a tym bardziej Spółdzielnia, nigdy nie wyraziłaby zgody na instalację urządzenia, którego oddziaływanie mogłoby być szkodliwe dla zdrowia mieszkańców;
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed uruchomieniem instalacji telekomunikacyjnej muszą być obligatoryjnie wykonane pomiary PEM przez laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Tylko takie pomiary stanowią podstawę w przypadku ewentualnych postępowań administracyjnych lub sądowych. Pomiary wykonuje się na maksymalnych, założonych mocach. W praktyce rzadko kiedy stacja działa z maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem. Ponadto Najemca (PLAY) będzie również zobowiązany do spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa. W szczególności przed rozpoczęciem eksploatacji PLAY (po wybudowaniu i zintegrowaniu stacji, a PRZED uruchomieniem) musi dokonać zgłoszenia instalacji telekomunikacyjnej właściwemu organowi ochrony środowiska (Gmina Kraków – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wraz z powiadomieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego UWAGA! Zgłoszenia o których mowa powyżej zostały już wykonane. Natomiast bezpośrednio po uruchomieniu stacji, PLAY musi przeprowadzić pomiary kontrolne rzeczywistego oddziaływania na środowisko;
 1. Na dachu budynku Oświecenia 9 zlokalizowane są również inne instalacje antenowe, które funkcjonują już od 2003 r., przynosząc mieszkańcom dodatkowe przychody. Lokal użytkowy w budynku Oświecenia 9 był również wcześniej wykorzystywany na potrzeby osiedlowej „Telewizji ROKADA” na potrzeby, której zainstalowanych było 16 anten przekaźnikowych. Obecnie są one zdemontowane;
 1. Dzięki podjętemu działaniu Spółdzielnia będzie generować dodatkowe przychody dla budynku Oświecenia 9 oraz przychody dla mienia Spółdzielni, czyli wszystkich członków Spółdzielni, które mają realny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub zwiększenie przychodów na Funduszu Remontowym.

Podsumowując:

 1. Zawarta umowa na najem części lokalu użytkowego należącego do mienia Spółdzielni oraz części powierzchni dachu budynku Oświecenia 9, po jej uruchomieniu, będzie spełniać rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi oraz środowiska;
 1. W celu potwierdzenia, że zamontowana infrastruktura telekomunikacyjna jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska oraz w celu zagwarantowania mieszkańcom os. Oświecenia pełnej kontroli w zakresie oddziaływania przedmiotowej infrastruktury telekomunikacyjnej, a co za tym idzie w celu zagwarantowania pełnej transparentności oraz przejrzystości działania, każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców może bez udziału Spółdzielni, po uruchomieniu instalacji, zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej o przeprowadzenie pomiaru kontrolnego oddziaływania przedmiotowej infrastruktury telekomunikacyjnej na ludzi i środowisko;
 1. Spółdzielnia zagwarantowała w Umowie z PLAY tryb rozwiązania umowy, gdyby okazało się, że przedmiotowa infrastruktura telekomunikacyjna ma negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz środowisko;
 1. Maksymalizacja przychodów ma kluczowe znaczenie dla równoważenia ciągle rosnących kosztów utrzymania mieszkań, w szczególności tych kosztów, które są całkowicie niezależne od Spółdzielni (koszty energii elektrycznej, ogrzewania mieszkań, wody oraz jej podgrzania, koszty usług oraz materiałów na rynku). Stąd Spółdzielnia przywiązuje wielką wagę do ciągłego pozyskiwania nowych dodatkowych źródeł przychodów, co leży w interesie wszystkich jej członków. UWAGA! Z tytułu zawartych umów z PLAY oraz SOLID w ciągu dziesięciu lat ogółem możemy uzyskać dochody netto na poziomie prawie 600 tys. zł, które w całości zostaną przeznaczone na wskazane wyżej cele związane z minimalizowaniem skutków stałych podwyżek cen towarów i usług, niezależnych od Spółdzielni;
 1. Jeżeli Spółdzielnia nie będzie korzystać z tego rodzaju szans pozyskiwania dodatkowych przychodów, to straci. Sąsiednie bowiem Wspólnoty Mieszkaniowe lub Firmy z pewnością z takiej okazji skorzystają i wówczas członkowie Spółdzielni, tak czy inaczej, będą musieli zaakceptować istnienie takiej instalacji na osiedlach i na dodatek nie będą mieli z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Przykładem tego są dwie instalacje tego typu, które od lat już istnieją na terenie os. Oświecenia. Pierwsza znajduje się na dachu budynku MPEC (budynek Oświecenia 38a) a druga na dachu budynku Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.M.K. przy ul. Kniaźnina, naprzeciwko Spółdzielni;
 1. Na stronie internetowej Spółdzielni, w strefie dostępnej dla członków, została zamieszczona umowa z PLAY wraz z sprawozdaniem z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku oraz Umową z SOLID, w celu zapoznania się ich treścią.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości Zarząd Spółdzielni,
służy dalszymi wyjaśnieniami oraz wszelką pomocą. W przypadku, gdyby linia telefoniczna była zajęta lub w przypadku chwilowego braku dostępności Prezesa Zarządu lub jego Zastępców to ew. pytania w sprawie “anten” należy kierować na adres e-mail spółdzielni: sekretariat@oswiecenia.pl

Z Wyrazami Szacunku,
Zarząd Spółdzielni “Oświecenia” w Krakowie.

Informacja-do-Mieszkancow-SM-Oswiecenia-w-Krakowie-1-1

Sprawozdanie-z-badania-natezenia-pol-elektromagnetycznych-wykonanych-w-srodowsku-1

Umowy Play

Umowy Solid

Pozostałe artykuły