FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę sprawdzić wysokość opłat, zaległości i inne dane związane z moim mieszkaniem?

Te dane można sprawdzić w systemie e-czynsze na stronie www.oswiecenia.pl. Aby uzyskać dostęp, trzeba zgłosić się z dowodem osobistym do Działu Księgowości (os. Oświecenia 45, pokój nr 20). Można też zadzwonić do Działu Księgowości (tel.: 12 648 38 66,
12 642 76 90) lub przyjść osobiście.

Gdzie znaleźć informacje o planowanych remontach?

Informacje o planach dotyczących remontów oraz szacowanych kosztach można znaleźć na zakładce Harmonogramy oraz plany.

Gdzie znaleźć wzory oświadczeń i wniosków do pobrania?

Wzory druków oraz oświadczeń znajdują się w zakładce Druki do pobrania.

Jak mogę zmienić liczbę osób zamieszkujących lokal?

Aby zmienić liczbę osób zamieszkujących lokal, należy przynieść wypełnione oświadczenie (zakładka Druki do pobrania) do Działu Eksploatacyjnego (os. Oświecenia 40, pokój nr. 2).

Jak mogę zrezygnować z książeczek opłat?

Aby zrezygnować z otrzymywania książeczek opłat należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (dostępne w zakładce Druki do pobrania) do Działu Eksploatacyjnego (os. Oświecenia 40, pokój nr. 2).

Gdzie mogę zgłosić wątpliwości dotyczące jakości wykonywanych usług przez firmy współpracujące z SM jak i samą SM?

Wszelkie wątpliwości można zgłosić poprzez oficjalne pismo dostarczone do Sekretariatu Spółdzielni (os. Oświecenia 45, pokój nr. 11) lub przesłanie pisma skanem na adres sekretariat@oswiecenia.pl.

Chcę przeprowadzić w mieszkaniu remont. Czy muszę o tym powiadomić Spółdzielnię?

Jeśli prace budowlane dotyczą bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. malowanie ścian, gipsowania, naprawy okładzin ściennych i podłogowych, drobnych napraw instalacyjnych itp.) zgoda nie jest wymagana. Jeśli jednak prace dotyczą np. wyburzania ścian lub ich naruszenie, zmiana lokalizacji otworów drzwiowych, wymiana i przebudowa instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wymiany okien i drzwi, położenie parkietów, płytek, paneli na ścianach i podłogach czy montaż klimatyzatora należy złożyć wniosek o zgodę na wykonanie remontu z określeniem dokładnych prac i dostarczyć do Działu Technicznego (os. Oświecenia 40, pokój nr. 7) lub do Sekretariatu Spółdzielni (os. Oświecenia 45, pokój nr 11). Spółdzielnia wydając zgodę na realizację takich prac określi jednocześnie warunki realizacji tych prac.

Chcę jeżeli chcę zabudować balkon to czy muszę o tym powiadomić Spółdzielnię?

Jeśli prace dotyczą zabudowy balkonu, czyli części wspólnej budynku, to każdy mieszkaniec ma obowiązek uzyskać zgodę oraz warunki jego zabudowy.

Jak mogę zgłosić usterkę lub awarię?

Usterki i awarie można zgłosić dzwoniąc pod specjalne numery telefonów, które podane są na podstronie Przewodnik Mieszkańca.

Czy mogę powołać Radę Mieszkańców Nieruchomości własnego bloku?

Tak, każdy członek Spółdzielni (niebędący jednocześnie jej pracownikiem) ma prawo powołać RMN. Co najmniej 10% członków posiadających lokale w danej nieruchomości musi złożyć podpisy pod wnioskiem, który należy dostarczyć do Sekretariatu Spółdzielni (os. Oświecenia 45, pokój nr. 11). Po otrzymaniu wniosku Zarząd organizuje zebranie wyborcze do nowej RMN. Więcej szczegółowych informacji, jak i wzór wniosku znajduje się na stronie w zakładce Rady Mieszkańców Nieruchomości.

Gdzie mogę jeszcze dodatkowo więcej informacji odnośnie Ciepłej Wody Użytkowej?

Kompendium informacji o CWU jest umieszczone na naszej stronie w zakładce Ciepła Woda bez piecyka.