Zarząd

Zarząd

 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświecenia” w Krakowie

Prezes Zarządu
-Adam Pławecki
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych-Tomasz Rak

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

-
Bożena Kalemba

 

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pokój 11, tel. 12 647 07 08