Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “OŚWIECENIA” W KRAKOWIE

Prezes Zarządu

Adam Pławecki

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

WAKAT

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Bożena Kalemba

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 (pokój 11), tel. 12 647 07 08.