Aktualizacja danych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,  

Aktualizacja danych kontaktowych

Aktualizujemy dane kontaktowe do dysponentów* lokali w zasobach naszej Spółdzielni, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i podanie aktualnych danych kontaktowych, służących do komunikacji i przesyłania korespondencji oraz informacji w celach wynikających z posiadania lokalu.

*Dysponentem lokalu jest właściciel lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Zmiana dostępu do Strefy dla Członków oraz platformy e-BOK (e-czynsze)

Z uwagi na prace organizacyjno-techniczne na stronie internetowej Spółdzielni, dostęp do kont dla Mieszkańców ulegnie zmianie. Wszelkie dokumenty dotyczące Członków Spółdzielni oraz ich Nieruchomości będą dostępne na stronie internetowej (www.oswiecenia.pl) w Strefie dla Członków. Na platformie e-BOK (e-czynsze) będą już tylko aktualne naliczenia.

Strefa dla Członków – dokumenty oraz treści przeznaczone dla członków Spółdzielni na stronie internetowej.  
e-BOK (e-czynsze) – platforma z aktualnymi naliczeniami czynszowymi

Wszystkie dotychczasowe konta zostaną usunięte w dniu 31 maja 2023 r. Do tego czasu można z nich korzystać. Aby dalej mieć dostęp do Strefy dla Członków i platformy e-BOK (po 31 maja) trzeba w dowolnym momencie ponownie założyć konto.

Jak uzyskać ponowny dostęp do Strefy dla Członków oraz platformy e-BOK?

1. Należy wypełnić i podpisać wniosek oraz zgodę RODO znajdujących się na dole tej strony.

2. Trzeba dostarczyć do Spółdzielni wniosek oraz zgodę RODO. Można to zrobić na 2 sposoby:

1 sposób: OSOBIŚCIE
Osobiście dostarczyć w godzinach pracy Spółdzielni (pokój nr 19 lub 20, os. Oświecenia 45) – należy mieć ze sobą dowód osobisty. Hasła wygenerujemy na miejscu lub wyślemy na podany na wniosku numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania.

Godziny otwarcia Spółdzielni:
poniedziałek-czwartek: 7.00 – 15.00;
wtorek: dzień zamknięty;
środa: 7.00 – 17.00;
piątek: 7.00 – 13.00

2 sposób: ELEKTRONICZNIE
Przesłać e-mailem (projekty@oswiecenia.pl) wniosek i zgodę RODO podpisane elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem portalu mObywatel. Hasła wyślemy na podany na wniosku numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania.

Hasła listownie będą wysyłane tylko do Członków, którzy nie podadzą numeru telefonu i adres e-mail.

Wnioski prosimy wypełniać wnioski wyraźnie  D R U K O W A N Y M I  literami. 

Pliki do pobrania

Wniosek + zgoda RODO (2 strony)