Problemy z logowaniem

Do 31 maja 2023 roku do Strefy dla Członków może zalogować się każdy dysponent lokalu wpisując swój numer członkowski oraz numer PESEL.

Wszystkie dotychczasowe konta zostaną usunięte w dniu 31 maja 2023 r. Do tego czasu można z nich korzystać.

Aby dalej mieć dostęp do Strefy dla Członków i platformy e-BOK (po 31 maja) trzeba w dowolnym momencie ponownie założyć konto.

Strefa dla Członków – dokumenty oraz treści przeznaczone dla członków Spółdzielni na stronie internetowej.
e-BOK (e-czynsze) – platforma z aktualnymi naliczeniami czynszowymi.

Jak uzyskać ponowny dostęp do Strefy dla Członków oraz platformy e-BOK?

1. Należy wypełnić i podpisać wniosek oraz zgodę RODO dołączonych do tej informacji. Można je również pobrać ze strony www.oswiecenia.pl/aktualizacja-danych

2. Trzeba dostarczyć do Spółdzielni wniosek oraz zgodę RODO. Można to zrobić na 2 sposoby:

1 sposób: OSOBIŚCIE
Osobiście dostarczyć w godzinach pracy Spółdzielni (pokój nr 19 lub 20, os. Oświecenia 45) – należy mieć ze sobą dowód osobisty. Hasła wygenerujemy na miejscu lub wyślemy na podany na wniosku numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania. Polecamy wcześniej zgłosić chęć odebrania haseł telefonicznie lub mailowo (12 648 38 66, 12 642 52 31, projekty@oswiecenia.pl) – przyśpieszy to wydanie haseł na miejscu.
Godziny otwarcia Spółdzielni:
poniedziałek-czwartek: 7.00 – 15.00;
wtorek: dzień zamknięty;
środa: 7.00 – 17.00;
piątek: 7.00 – 13.00

2 sposób: ELEKTRONICZNIE
Przesłać e-mailem (projekty@oswiecenia.pl) wniosek i zgodę RODO podpisane elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem portalu mObywatel (szczegóły na stronie internetowej www.oswiecenia.pl/aktualizacja-danych). Hasła wyślemy na podany na wniosku numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania.
Hasła listownie będą wysyłane tylko do Członków, którzy nie podadzą numeru telefonu i adres e-mail.