Strona głównaAktualnościPodziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu 2024

Podziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu 2024

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbyło się w piątek, 28 czerwca 2024 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które aktywnie angażowały się w organizację tego wydarzenia. Doceniamy wysiłek członków Prezydium, na czele z Przewodniczącym Panem Dawidem Szczepańskim, oraz wszystkich członków poszczególnych komisji, w tym pracowników Spółdzielni. Dzięki Wam obrady mogły przebiegać sprawnie i zgodnie z prawem.

Dziękujemy również uczestnikom zgromadzenia, którzy pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni, udzielając absolutorium za rok obrotowy 2023. Wasze wsparcie jest dla nas motywacją do dalszej pracy nad podnoszeniem jakości naszych usług.

Zarząd składa również podziękowania dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej za owocną współpracę i gratuluje nowym członkom wybranym na nową kadencję.

Z Wyrazami Szacunku,
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Pozostałe artykuły