Strona głównaPrzetargiOpracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w...

Opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w budynkach położonych na os. Oświecenia nr: 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 29, 35, 36, 38 oraz na os. Mistrzejowice 5, 9 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia nr: 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 29, 35, 36, 38 oraz na os. Mistrzejowice 5, 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

16.07.2024 r.

do godz. 12°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w budynkach położonych na os. Oświecenia nr: 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 29, 35, 36, 38 oraz na os. Mistrzejowice 5, 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 16.07.2024 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły