Praca Spółdzielni w Wielki Piątek

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 02.04.2021 r. (najbliższy piątek), Wielki Piątek, Spółdzielnia będzie nieczynna. Pracownicy Spółdzielni będą w tym dniu na urlopach. Jednak w celu zagwarantowania mieszkańcom podstawowych usług realizowanych przez Spółdzielnię, grupa konserwatorów oraz gospodarze budynków będą pracować normalnie.

UWAGA: Awarie elektryczne, wod.kan., gaz., c.o. należy zgłaszać na telefon dyżurny: 693-932-111.



Praca-w-Wielki-Piatek-skan

Usuńmy wraki samochodów

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” we współpracy z Zarządem Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz jej Przewodniczącym Markiem Hohenauerem uruchomiła akcję, której celem jest usunięcie wraków z okolic nieruchomości należących do naszej Spółdzielni. 

Po własnych inwentaryzacjach oraz wiadomościach, które otrzymaliśmy zrobiliśmy listę samochodów, które od miesięcy stoją nieużytkowane i zgłaszamy je na bieżąco do służb miejskich w celu ich usunięcia. Bardzo doceniamy każdą taką informację zgłoszoną przez mieszkańców i jesteśmy pewni, że przy takiej współpracy jesteśmy w stanie zwolnić jak największą liczbę miejsc parkingowych.

Dlatego prosimy o Państwa pomoc i zgłaszanie do nas wraków poprzez formularz poniżej lub na maila projekty@oswiecenia.pl.

Będziemy wdzięczni za każdą informację.

Kiedy samochód można uznać za wrak?

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym samochód może zostać usunięty, gdy:

 • nie posiada tablicy rejestracyjnej,
 • nie posiada aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym,
 • nie posiada aktualnej polisy OC,
 • uszkodzone urządzenia, karoseria lub wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego),
 • nie posiada kilku elementów, np.: drzwi (ich zamknięć), szyb, kół, opon, świateł,
 • ma zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu (wybite szyby, brak powietrza w kołach, zniszczone wnętrze),
 • wyciekają płyny eksploatacyjne (stwarzają one zagrożenie dla ludzi lub środowiska).

Gdzie zgłosić wrak?

Administratorom naszej Spółdzielni (12 647 05 65, 12 642 53 21 lub pokój nr 2, os. Oświecenia 40), poprzez formularz (https://www.oswiecenia.pl/zglos-wrak) lub bezpośrednio do Straży Miejskiej.

Kto usuwa wraki?

Wraki może usunąć Straż Miejska lub Policja, w sytuacji gdy nie ma formacji Straży Miejskiej.

Jak wygląda proces usunięcia wraku?

 1. Po zlokalizowaniu wraku należy zgłosić miejsce, gdzie znajduje się porzucone auto administratorom naszej Spółdzielni (12 647 05 65, 12 642 53 21 lub pokój nr 2, os. Oświecenia 40), poprzez formularz (https://www.oswiecenia.pl/zglos-wrak) lub bezpośrednio do Straży Miejskiej.
 2. Po przyjęciu zgłoszenia strażnicy miejscy zrobią wizję lokalną oraz sprawdzą stan samochodu. 
 3. Jeśli samochód będzie kwalifikował się jako wrak, wtedy zaczną ustalać właściciela pojazdu oraz jego miejsce zamieszkania.
 4. Jeśli uda się namierzyć właściciela, dostaje on wezwanie od Straży Miejskiej, a na aucie pojawia się informacja o procedurze.
 5. Jeśli właściciel nie usunie swojego pojazdu do 14 dni, strażnicy mogą wtedy zlecić odholowanie wraku.

Ile trwa usunięcie wraku?

Od zgłoszenia położenia potencjalnego wraku może potrwać nawet do około miesiąca czasu. 

Z jakich dróg można usunąć pojazd?

Z drogi publicznej, strefy ruchu oraz strefy zamieszkania można usunąć pojazdy, których stan wskazuje, że nie są użytkowane oraz nie mają tablic rejestracyjnych.

Z drogi wewnętrznej można usunąć pojazd tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby.
W sytuacji gdy pojazd znajduje się na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia nie ma podstaw do jego usunięcia. Strażnicy miejscy rozmawiają wtedy z właścicielem pojazdu prosząc go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z tego miejsca.

Co dzieje się z pojazdami po odholowaniu?

Pojazdy nieużytkowane po odholowaniu trafiają na parking miejski. Wszystkie koszty odholowania jak i koszty postoju na płatnym parkingu ponosi właściciel.  Pojazd nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznawany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się i wówczas  przechodzi na własność gminy.

Dokumenty przetargowe dostępne w sytemie e-czynsze

Drodzy Mieszkańcy,
Spółdzielnia chce kontynuować politykę pełnej transparentności w odniesieniu do jej członków. Stąd rozpoczęliśmy pracę nad nową stroną internetową Spółdzielni, w tym nową organizacją dokumentów. Pliki dotyczące zakończonych oraz aktualnych przetargów zostały przeniesione do systemu e-czynsze, dostępnego pod linkiem: www.oswiecenia.pl/e-czynsze. Materiały dotyczące przetargów znajdują się po lewej stronie w zakładce “e-BOK” oraz “Dokumenty”. Dokumenty będą stale dostępne w systemie i na bieżąco aktualizowane. Informacje przetargowe są przydzielone do budynków, których dane przetargi dotyczą, a przetargi ogólne (np. pielęgnacja zieleni) są dostępne dla wszystkich nieruchomości.

Zarząd SM “Oświecenia” w Krakowie

Zmiany w przeglądach corocznej kontroli stanu technicznego obiektów ze względu na restrykcje

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” uprzejmie informuje, że ze względu na ogłoszone obostrzenia epidemiczne, przeglądy corocznej kontroli stanu technicznego obiektów w zasobach Spółdzielni, w których funkcjonują Rady Mieszkańców Nieruchomości, zostaną przeprowadzone po dniu 09.04.2021 r.

Informacje o planowanych terminach kontroli będą przekazane przedstawicielom Rad Mieszkańców Nieruchomości z około 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Zmiany w okresowych przeglądach instalacji gazowej w roku 2021 ze względu na restrykcje

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” uprzejmie informuje, że ze względu na ogłoszone dodatkowe obostrzenia epidemiczne, okresowe przeglądy stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni, tj. Oświecenia 13, 14, 15, 16, zaplanowane do wykonania w miesiącu marcu, zostają wstrzymane.

Wykonanie przeglądów w w/w budynkach zostanie wznowione w miesiącu kwietniu (po dniu 09.04.2021 r.). Informacje o terminach będą wywieszone na bramach klatek schodowych.  

Pozostałe przeglądy planowane są zgodnie z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie Spółdzielni w dniu 20.01.2021 r.

Harmonogram-kontroli-gazowych-2021

Pismo w sprawie zablokowania planu budowy wyjazdu na ul. Bohomolca

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie działając w interesie swoich członków zamieszkałych na os. Oświecenia zwróciła się prośbą o wsparcie do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w sprawie zablokowania budowy wyjazdu z terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji pn.: Domosfera II – na ulicę Bohomolca.

W poniższym załączniku znajdują się pisma z korespondencji.

Uchwala-Rady-Dzielnicy-XV

Blokady parkingowe przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie dotyczące zasadności postawienia blokad parkingowych na parkingu przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia uprzejmie wyjaśniamy, że przedmiotowy parking usytuowany w ciągu pieszo – jezdnym, położony jest w przeważającej mierze na działkach będących w użytkowaniu wieczystym/własności tut. Spółdzielni oraz w niewielkiej części na działce nr 114/283, obręb 5 jedn. ewid. Nowa Huta, stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej 56 – 57.

Wspólnota Mieszkaniowa Oświecenia 56 – 57 dokonała oznakowania w/w fragmentu działki na którym znajduje się parking i założyła blokady parkingowe, w wyniku czego obecnie z tych miejsc mogą korzystać jedynie uprawnieni mieszkańcy sąsiednich Wspólnot Mieszkaniowych.

Ze względu na konieczność kompleksowego uregulowania sprawy wzajemnego korzystania z ciągów pieszo – jezdnych i miejsc postojowych w obrębie nieruchomości os. Oświecenia 46 – 48 w Krakowie, Zarząd Spółdzielni podejmie w najbliższym czasie rozmowy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Oświecenia 56 – 57, którego tematem będzie partycypacja Wspólnot Mieszkaniowych w kosztach utrzymania ciągów komunikacyjnych i parkingowych w obrębie nieruchomości os. Oświecenia 46 – 48 w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy mieszkańców zamieszkałych w naszych zasobach os. Oświecenia 46, 46A, 47, 48 o wyrozumiałość i cierpliwość do czasu uregulowania w/w sprawy.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd.

Informacja-o-blokadach-parkingowych