Dlaczego warto zamknąć zsypy?

Na to pytanie możemy odpowiedzieć przez pryzmat nowych zasad gospodarowania odpadami, które mówią m.in. o tym, że jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli „śmieci”.

W przypadku budynków wysokich leje zsypowe służą wyłącznie do transportu odpadów gromadzonych w pojemniku szarym lub czarnym. Pozostałe wysegregowane odpady przeznaczone do pojemnika żółtego, niebieskiego, zielonego i BIO winny być umieszczane przez mieszkańców bezpośrednio w odpowiednich pojemnikach na odpady znajdujące się w komorach zsypowych.

Segregacja śmieci jest naszym obowiązkiem, który co najważniejsze nie tylko korzystnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy, ale również na wysokość opłaty za wywóz śmieci. Jeśli odstąpimy od zbiórki selektywnej, to zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Krakowa opłata wzrośnie z kwoty 23,00 zł na osobę do wysokości 46,00 zł na osobę zamieszkałą w  danej nieruchomości (budynku, budynkach). 

Opłata za śmieci przy zbiórce selektywnejOpłata za śmieci po odstąpieniu od zbiórki selektywnej
23 zł na osobę46 zł na osobę

Mieszkańcy bloków, w których na wniosek większości dysponentów lokali (50% +1 lokali) zdecydowali się na likwidacje i zamknięcie zsypów na piętrach, wysegregowane odpady komunalne umieszczają bezpośrednio do pojemników znajdujących się w komorach zsypowych lub w wyznaczonych miejscach.

Na dzień dzisiejszy leje zsypowe lokali zostały już zamknięte w pięciu budynkach, a pomieszczenia po nich zostały wynajęte mieszkańcom.

Korzyści wynikające z zamknięcia komór zsypowych na piętrach:

  • prawidłowa segregacja pozwoli na uniknięcie kar finansowych ponoszonych przez mieszkańców danej nieruchomości z tytułu nieprawidłowej segregacji odpadów,
  • usunięcie przykrego zapachu na piętrach, klatkach schodowych rozchodzących się do mieszkań,
  • likwidacja głośnych dźwięków spadających odpadów, a w szczególności szklanych butelek,
  • brak kosztów związanych z  utrzymaniem zsypów (sprzątaniem, myciem rur zsypowych, malowaniem itp.),
  • zminimalizowanie zagrożenia związanego z insektami, gryzoniami oraz chorobami przenoszonymi przez nie,
  • lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni przy ustawianiu nowych i istniejących pojemników w komorach zsypowych,
  • możliwość wynajęcia pomieszczeń zsypowych dla mieszkańców jako dodatkowe pomieszczenia pomocnicze, a należności z tytułu wynajmu pomieszczeń zmniejszą koszty eksploatacyjne budynku.

Wszystkim, którym leży na sercu zamknięcie zsypów we własnym bloku i niedopuszczenie do drastycznego wzrostu opłat za wywóz niesegregowanych śmieci, prosimy o kontakt z Radą Mieszkańców Nieruchomości (jeśli istnieje w danym budynku) lub bezpośrednio z Działem Administracji (12 647 05 65 lub 12 642 53 21).

Harmonogram odbioru drzewek świątecznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie informuje, że od dnia 11.01.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie rozpoczęło zbiórkę choinek.

W miesiącu styczniu i lutym choinki będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie choinek w/w terminach przy altanach śmietnikowych, komorach zsypowych dzień przed terminem odbioru.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” informuje, że odpady wielkogabarytowe na podstawie otrzymanego harmonogramu z MPO będą wywożone:

w każdy I i III piątek miesiąca

Poniżej podajmy terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych od stycznia do czerwca 2021r.:

styczeń15
luty5 i 19
marzec5 i 19
kwiecień2 i 16
maj7 i 21
czerwiec4 i 18

Prosimy o wynoszenie i umieszczanie zbędnych rzeczy przy komorach zsypowych lub obok altan śmietnikowych w dzień poprzedzający wywóz, czyli czwartek.

Ponadto informujemy, że wywóz odpadów wielkogabarytowych w innym terminie niż w/w odbywa się odpłatnie i obciąża daną nieruchomość.

Zmiana logowania do Strefy Mieszkańca

Drodzy Mieszkańcy,

w celu ujednolicenia logowania na naszą stronę internetową oraz do systemu e-czynsze, dodaliśmy do każdego konta “0”, które trzeba dodać na początku swojego numeru członkowskiego. Przykładowo, numer członkowski, którym Państwo logowali się do tej pory na stronie był numerem 1111, a na e-czynsze 01111. Teraz należy użyć 01111 do logowania się zarówno w systemie e-czynsze, jak i na naszej stronie www.oswiecenia.pl.

Strefa MieszkańcaE-czynsze
kiedyś: 1111kiedyś:01111
teraz: 01111teraz:01111

Za utrudnienia przepraszamy, jednak mamy nadzieję, że w przyszłym użytkowaniu ułatwi to Państwu korzystanie z naszych zasobów.

Realizacja zdjęć do serialu

W dniach od 7 do 11 listopada 2020 r. będą realizowane zdjęcia do serialu telewizyjnego “Westwall” przy blokach nr 41 i 42 na os. Oświecenia w godzinach od 7.00 do 19.00, o czym byli informowani już mieszkańcy tych nieruchomości.

Sceny będą kręcone na klatce schodowej oraz windzie pierwszej klatki bloku 42 oraz częściowo na terenie przyległym do budynków 41 i 42 (droga wewnętrzna i parking).

Realizatorzy filmu są zobowiązani do wykonania czynności z poszanowaniem obowiązujących w obiekcie przepisów porządkowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.