© 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie | os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków | tel.: 12 647-07-08 | e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl | www.oswiecenia.pl