Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetarg na roboty malarskie w obiektach SM "Oświecenia" w Krakowie

Przetarg na roboty malarskie w obiektach SM “Oświecenia” w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na  roboty malarskie w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie

     Szczegółowe warunki przetargów określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 50,00 zł netto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 02.10.2018 r.    w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

    Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 17.10.2018r. do godz.11°°.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły