Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SM „Oświecenia” w 2019...

Przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SM „Oświecenia” w 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza:

Przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SM „Oświecenia” w 2019 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 14.11.2018r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 700 – 1500, środa 700- 17° 0, piątek 700- 1300 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 28.11.2018 r.
do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły