Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i...

Przetarg na na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem trawy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem trawy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2019 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 21.11.2018r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.
Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 10.12.2018r. do godz.12.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

 

Pozostałe artykuły