Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na wykonanie prac deratyzacyjnych

Przetarg na wykonanie prac deratyzacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza PRZETARG na wykonanie prac deratyzacyjnych w piwnicach, zsypach i studzienkach kanalizacyjnych oraz wokół budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok. 15 od dnia 21.11.2018 r. w godzinach:

Poniedziałek: 800 – 1500
Wtorek: NIECZYNNE
Środa: 800 – 1600
Czwartek: 800 – 1500
Piątek: 800 – 1200

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647-46-06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok. 11 do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły