Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na usługi pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej

Przetarg na usługi pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza PRZETARG na usługi pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej wraz z wywozem masy zielonej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2019 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 03.12.2018r.    w godzinach:

poniedziałek, czwartek 800 – 1400,

środa 800– 1600,

piątek 800– 1200 ,

(wtorek nieczynne).

Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 19.12.2018r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły