Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem...

Przetarg na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem trawy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2019 r.

    Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można otrzymać w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 9.01.2019 r.  w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800- 1600, piątek 800- 1200 (wtorek nieczynne). Informacje  dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

    Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 24.01.2019 r. do godz.12°°.

    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły