Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetarg na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej w...

Przetarg na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w os. Oświecenia 45 w Krakowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie  instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w os. Oświecenia 45 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 01.04.2019 r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647–46-06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni  os. Oświecenia 45 pok. 11  do dnia 15.04.2019 r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych  o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły