Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetargi na wykonanie robót

Przetargi na wykonanie robót

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA”
31-636 Kraków, os. Oświecenia 45
ogłasza

PRZETARGI NA WYKONANIE ROBÓT:

  • malarskich,
  • brukarskich,
  • dekarskich,
  • posadzkarskich
  • wymiany ciepłej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach będących w zasobach SM „Oświecenia” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 03.06.2019r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 17.06.2019r. do godz.1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły