Strona głównaPrzetargi usługi archiwumna wykonanie dokumentacji projektowych budowlano – wykonawczych:, modernizacji instalacji c.o., węzłów...

na wykonanie dokumentacji projektowych budowlano – wykonawczych:, modernizacji instalacji c.o., węzłów c.o.+ c.w.u. wraz z uzgodnieniami w MPEC

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA”
31-636 Kraków, os. Oświecenia 45
ogłasza

PRZETARG

na wykonanie dokumentacji projektowych budowlano – wykonawczych:, modernizacji instalacji c.o.,  węzłów c.o.+ c.w.u. wraz  z uzgodnieniami w MPEC, przebudowy instalacji wewnętrznej gazu, audytów energetycznych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszeń oraz przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ubiegania się  o  dofinansowanie              na realizację zaprojektowanych prac w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświecenia”  w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 14.08.2019 r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 900 – 1400, środa 900– 1630, piątek 900– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 29.08.2019 r. do godz.1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

 

Pozostałe artykuły