Strona głównaPrzetargi usługi archiwumna wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej

na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA”
31-636 Kraków, os. Oświecenia 4o
ogłasza

PRZETARG

        na wykonanie  instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej  i cyrkulacji  wraz z likwidacją centralnego odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach użytkowych w budynku  wielorodzinnym na os. Boh. Września 2 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 14.08.2019 r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 –  1400, środa 800 –  1600, piątek 800 – 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11  do dnia 29.08.2019 r. do godz.1100.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Pozostałe artykuły