Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na usługi koszenia i grabienia trawników

Przetarg na usługi koszenia i grabienia trawników

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi koszenia i grabienia trawników wraz z zebraniem i wywozem trawy
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2020 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można otrzymać w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 18.12.2019 r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45  pok. 11 do dnia 08.01.2020 r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły