One thought on “WNIOSEK SM OŚWIECENIA DO PREZYDENTA M. KRAKOWA o wycofanie projektu uchwały RMK dot. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Comments are closed.