Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumKonkurs na najem powierzchni utwardzonej na terenie Garaży–Enklawa A

Konkurs na najem powierzchni utwardzonej na terenie Garaży–Enklawa A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem powierzchni utwardzonej na terenie  „Garaży – Enklawa A” na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

  • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi  –  16,00 zł netto;
  • w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 500 zł.

W konkursie na najem powierzchni mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
  2. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni;
  3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
  4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 500 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem powierzchni na terenie „Garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 25.03.2020r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081

Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Pozostałe artykuły