Strona głównaAktualnościDyżur Rady Nadzorczej w kwietniu - komunikat

Dyżur Rady Nadzorczej w kwietniu – komunikat

Kraków, dnia 01.04.2020 r.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,
Ze względów obostrzeń, które wynikają z zagrożenia epidemiologicznego RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie nie przeprowadzi w miesiącu kwietniu dyżuru stacjonarnego. Wszystkie osoby chcące skontaktować się z RN proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem SM
i pozostawienie swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt, lub też o wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt drogą elektroniczną na adres sekretariat@oswiecenia.pl

W imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący RN
Dawid Szczepański

Pozostałe artykuły