Strona głównaPrzetargi remonty archiwumWykonanie instalacji c.c.w.u. i cyrkulacji wraz z przygotowaniem pomieszczeń węzłów oraz modernizacją...

Wykonanie instalacji c.c.w.u. i cyrkulacji wraz z przygotowaniem pomieszczeń węzłów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych na os. Bohaterów Września 2a, 4 oraz os. Oświecenia 40 w Krakowie

PRZETARG

na wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przygotowaniem pomieszczeń węzłów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w os. Bohaterów Września 2a, 4 oraz os. Oświecenia 40 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail). Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 22.04.2020r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły