Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji, aparatów, osprzętu, urządzeń elektrycznych, domofonowych,...

Przetarg na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji, aparatów, osprzętu, urządzeń elektrycznych, domofonowych, teletechnicznych i odgromowych oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii tych instalacji

Kraków, 22.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA”

31-636 Kraków, os. Oświecenia 45

ogłasza

PRZETARG

na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji, aparatów, osprzętu, urządzeń elektrycznych, domofonowych, teletechnicznych (antenowych) i odgromowych oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii tych instalacji w obiektach SM „Oświecenia” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail) od dnia 26.05.2020 r. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 09.06.2020r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły