Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetarg na wymianę dźwigu towarowo–osobowego na os. Bohaterów Września

Przetarg na wymianę dźwigu towarowo–osobowego na os. Bohaterów Września

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” ogłasza przetarg na wymianę dźwigu towarowo – osobowego w klatce 3 budynku nr 2 na os. Bohaterów Września w  Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 16.07.2020r. do godz.14°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły