Strona głównaAktualnościMniej komarów dzięki budkom dla ptaków 

Mniej komarów dzięki budkom dla ptaków 

 

Dzięki działaniom podjętym przez Zarząd Spółdzielni, Gmina Kraków (Zarząd Zieleni Miejskiej) na swój koszt zamontował na budynkach naszych nieruchomości budki dla ptaków. Dzięki temu Spółdzielni udało się zaoszczędzić 43 000 zł. Działanie to pozytywnie wpłynie na otaczający nas ekosystem oraz zredukuje liczbę owadów, w tym tak uciążliwych komarów. Dzięki temu nie będzie konieczne stosowanie do walki z owadami środków chemicznych w formie oprysków, powodujących
u ludzi skutki uboczne takie jak uczulenia czy alergie. Budki będą przeznaczone dla jerzyków, wróbli, kawek oraz nietoperzy, które skutecznie zwalczają m.in. komary oraz inne owady. 
 

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) w Krakowie przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny i otwory oraz inne potencjalne miejsca gniazdowania występujące w budynku. W ramach rekompensaty utraconych miejsc lęgowych ptaków, na inwestora (Spółdzielnię) został nałożony obowiązek zawieszenia pod pasmem obróbek blacharskich lub pod oknem dachu budynku budek lęgowych. 

W związku z planowaną i realizowaną termomodernizacją w roku 2020 zaślepiono otwory w stropodachach; os. Oświecenia 9, 43, 44, os. Piastów 41 oraz os. Bohaterów Września 2A. Łącznie zawieszono budki na następujących budynkach:

 • os. Oświecenia 7,

 • os. Oświecenia 9,

 • os. Oświecenia 38,

 • os. Oświecenia 39,

 • os. Oświecenia 43,

 • os. Oświecenia 44,

 • os. Bohaterów Września 2A,

 • os. Bohaterów Września 3,

 • os. Bohaterów Września 4,

 • os. Piastów 41,

 • os. Mistrzejowice 10,

 • os. Mistrzejowice 13,

 • os. Mistrzejowice 14,

 • ul. Kobierzyńska 103,

 • ul. Kobierzyńska 107.

Pozostałe artykuły