Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumNajem garażu nr 80 o pow. 23,74 m2 położonego w wielostanowiskowym garażu...

Najem garażu nr 80 o pow. 23,74 m2 położonego w wielostanowiskowym garażu os. Oświecenia 48

Adres:

wielostanowiskowy garaż na os. Oświecenia 48

Termin składania wniosków:

03.09.2020 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem garażu nr 80 o pow. 23,74 m2 położonego w wielostanowiskowym garażu os. Oświecenia 48 w Krakowie.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ww. garażu wynosi – 14,00 zł netto;

  2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 700 zł.

  3. warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 200 zł, które należy wnieść do dnia 02.09.2020r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081

W konkursie na najem w/w garażu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie jak również osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni zamieszkałym w nieruchomości os. Oświecenia nr 46, 46a, 47 i 48.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;

  2. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu;

  3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 700 zł;

  4. dowód wniesienia wadium;

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel. 12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem garażu nr 80” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 03.09.2020r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pozostałe artykuły