Strona głównaAktualnościKomunikat o terminie zakończenia prac na instalacji C.O. w lokalach

Komunikat o terminie zakończenia prac na instalacji C.O. w lokalach

W związku z przygotowaniem instalacji centralnego ogrzewania do sezonu grzewczego 2020/2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie informuje właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, że zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz zgodą na remont, należy zakończyć wszelkie prace na instalacji C.O. wraz z ich zgłoszeniem (np. wymiana, przesunięcie grzejników) w terminie do dnia 31.08.2020r.

Po tym terminie za ewentualne szkody zalaniowe wynikające z niezastosowania się do w/w komunikatu Spółdzielnia nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

Pozostałe artykuły