Strona głównaAktualnościZaktualizowany harmonogram realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia

Zaktualizowany harmonogram realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie informuje o zaktualizowanym przez Wykonawcę harmonogramie prac związanych z realizacją przez MPEC sieci wysokiego parametru. Harmonogram uległ zmianie z powodu warunków terenowych zastanych podczas realizacji robót. Całkowity brak oznaczenia lub brak precyzyjnego umiejscowienia wszystkich instalacji podziemnych w dokumentacjach projektowych powstałych w okresie budowy osiedla Oświecenia, w tym brak wymaganego oznakowania taśmami infrastruktury podziemnej, istotnie utrudniło precyzyjne i bezpieczne realizowanie zaplanowanych prac. W celu wyeliminowania ryzyka rozszczelnienia instalacji gazowej lub uszkodzenia podziemnej instalacji gazowej, które mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i budynków podczas dalszej realizacji robót sieciowych, Spółdzielnia podjęła decyzję o konieczności wykonania ręcznej odkrywki istniejącej infrastruktury podziemnej w rejonie skrzyżowań/zbliżeń z zaprojektowaną/realizowaną siecią cieplną wysokoparametrową, co miało wpływ na wydłużenie terminów wykonywania prac. 

Harmonogram przy poszczególnych budynkach                                                                          

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja odbywa się etapami), aby do minimum ograniczyć Państwu wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla wszystkich mieszkańców osiedla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram należy traktować jako orientacyjny, może ulec zmianie w związku z warunkami atmosferycznymi.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie osiedla.

[MAPA W PEŁNYM ROZMIARZE]

Harmonogram prac

Skan oficjalnej informacji

Pozostałe artykuły