Strona głównaAktualnościRezygnacja z książeczek opłat

Rezygnacja z książeczek opłat

Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia rezygnacji z otrzymywania książeczek opłat w przypadku opłacania rachunków w innej formie.

Jak to zrobić?

  1. Należy pobrać, wydrukować oraz wypełnić oświadczenie o rezygnacji.
  2. Uzupełnione oświadczenie można:
    – wysłać na e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl,
    – dostarczyć osobiście do siedziby Spółdzielni na os. Oświecenia 45 (pokój nr 11) lub os. Oświecenia 40 (pokój nr 1 lub nr 2),
    – wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynków.

Pozostałe artykuły