Strona głównaAktualnościInformacja dla osób z Kartą Dużej Rodziny - ulgi w opłacie gospodarowania...

Informacja dla osób z Kartą Dużej Rodziny – ulgi w opłacie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie działając w oparciu o Uchwałę NR XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki takiej opłaty uprzejmie informuje, że rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o Kracie Dużej Rodziny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) mogą zostać zwolnione od dnia 1 listopada 2020 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/5 opłat na każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkałego na nieruchomości i posiadającego ww. kartę. 

Osoby dysponujące Kartą Dużej Rodziny zainteresowane naliczeniem niższej stawki winny zgłosić ten fakt do siedziby Spółdzielni poprzez złożenie nowego Oświadczenia do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk dostępny jest na stronie internetowej www.oswiecenia.pl w zakładce “Druki do pobrania”. 

Po spełnieniu ww. warunku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w wysokości: 18,40 zł/os./m-c (zamiast 23 zł/os./m-c) za każdą osobę posiadającą Kartę Dużej Rodziny zamieszkałą w danym lokalu. 

Z uwagi na obecną sytuację i pracę Spółdzielni w trybie zamkniętym ww. dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczać do skrzynek umieszczonych na drzwiach Spółdzielni os. Oświecenia 40 lub 45. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 12 647-05-65 lub 12 647-89-46. 

2020.10.21-Informacja-dla-osob-z-karta-duzej-rodziny-1

Pozostałe artykuły