Strona głównaPrzetargi usługi archiwumUsługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej ...

Usługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 38

Adres:

os. Oświecenia 38

Termin składania ofert:

10.12.2020 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

na usługi sprzątaniabudynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 38 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok. nr 11 do dnia 10.12.2020r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły