Strona głównaPrzetargiWykonywanie usługi sprzątania budynku i terenów zewnętrznych na os. Oświecenia 9 oraz...

Wykonywanie usługi sprzątania budynku i terenów zewnętrznych na os. Oświecenia 9 oraz sprzątania budynków, terenów zewnętrznych, pielęgnację zieleni niskiej i koszenie terenów położonych przy ul. Kobierzyńskiej nr 103 i 107 w Krakowie.

Adres:

zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Termin składania ofert:

31.01.2024 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” ogłasza przetarg na wykonywanie usługi sprzątania budynku i terenów zewnętrznych na os. Oświecenia 9 oraz sprzątania budynków, terenów zewnętrznych, pielęgnację zieleni niskiej i koszenie terenów położonych przy ul. Kobierzyńskiej nr 103 i 107 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 31.01.2024r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły