Strona głównaAktualnościDlaczego warto zamknąć zsypy?

Dlaczego warto zamknąć zsypy?

Na to pytanie możemy odpowiedzieć przez pryzmat nowych zasad gospodarowania odpadami, które mówią m.in. o tym, że jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli „śmieci”.

W przypadku budynków wysokich leje zsypowe służą wyłącznie do transportu odpadów gromadzonych w pojemniku szarym lub czarnym. Pozostałe wysegregowane odpady przeznaczone do pojemnika żółtego, niebieskiego, zielonego i BIO winny być umieszczane przez mieszkańców bezpośrednio w odpowiednich pojemnikach na odpady znajdujące się w komorach zsypowych.

Segregacja śmieci jest naszym obowiązkiem, który co najważniejsze nie tylko korzystnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy, ale również na wysokość opłaty za wywóz śmieci. Jeśli odstąpimy od zbiórki selektywnej, to zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Krakowa opłata wzrośnie z kwoty 23,00 zł na osobę do wysokości 46,00 zł na osobę zamieszkałą w  danej nieruchomości (budynku, budynkach). 

Opłata za śmieci przy zbiórce selektywnejOpłata za śmieci po odstąpieniu od zbiórki selektywnej
23 zł na osobę46 zł na osobę

Mieszkańcy bloków, w których na wniosek większości dysponentów lokali (50% +1 lokali) zdecydowali się na likwidacje i zamknięcie zsypów na piętrach, wysegregowane odpady komunalne umieszczają bezpośrednio do pojemników znajdujących się w komorach zsypowych lub w wyznaczonych miejscach.

Na dzień dzisiejszy leje zsypowe lokali zostały już zamknięte w pięciu budynkach, a pomieszczenia po nich zostały wynajęte mieszkańcom.

Korzyści wynikające z zamknięcia komór zsypowych na piętrach:

  • prawidłowa segregacja pozwoli na uniknięcie kar finansowych ponoszonych przez mieszkańców danej nieruchomości z tytułu nieprawidłowej segregacji odpadów,
  • usunięcie przykrego zapachu na piętrach, klatkach schodowych rozchodzących się do mieszkań,
  • likwidacja głośnych dźwięków spadających odpadów, a w szczególności szklanych butelek,
  • brak kosztów związanych z  utrzymaniem zsypów (sprzątaniem, myciem rur zsypowych, malowaniem itp.),
  • zminimalizowanie zagrożenia związanego z insektami, gryzoniami oraz chorobami przenoszonymi przez nie,
  • lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni przy ustawianiu nowych i istniejących pojemników w komorach zsypowych,
  • możliwość wynajęcia pomieszczeń zsypowych dla mieszkańców jako dodatkowe pomieszczenia pomocnicze, a należności z tytułu wynajmu pomieszczeń zmniejszą koszty eksploatacyjne budynku.

Wszystkim, którym leży na sercu zamknięcie zsypów we własnym bloku i niedopuszczenie do drastycznego wzrostu opłat za wywóz niesegregowanych śmieci, prosimy o kontakt z Radą Mieszkańców Nieruchomości (jeśli istnieje w danym budynku) lub bezpośrednio z Działem Administracji (12 647 05 65 lub 12 642 53 21).

Pozostałe artykuły