Strona głównaPrzetargiOpracowanie projektów wykonawczych instalacji c.c.w.u., projektów budowlanych rozbiórki części instalacji gazowych, przedmiarów...

Opracowanie projektów wykonawczych instalacji c.c.w.u., projektów budowlanych rozbiórki części instalacji gazowych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie (preferencyjne pożyczki) na realizację zaprojektowanych prac w wybranych budynkach

Adres:

budynki w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświecenia” w Krakowie

Termin składania ofert:

30.03.2021 r.

do godz. 13°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg opracowanie projektów wykonawczych instalacji c.c.w.u., projektów budowlanych rozbiórki części instalacji gazowych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie (preferencyjne pożyczki) na realizację zaprojektowanych prac w wybranych budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

zczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 30.03.2021r. do godz.13°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły